Projectmanagement

Voor opdrachtgevers en installateurs zien wij toe op de uitvoering van de installatiewerkzaamheden en de geleverde kwaliteit.

Waar nodig adviseren we en helpen actief mee met het bijsturen van de verschillende installatieprocessen. Werkzaamheden kunnen eventueel ‘on site’ worden uitgevoerd. Markkant begeleidt bij installatieprojecten en verzorgt het volledige projectmanagement. Daarnaast kunt u Markkant inhuren voor diverse onderdelen bij een project, zoals:

  • Op projectbasis uitwerken van (detail-)engineering
  • Verzorgen van uittrekstaten
  • Opstellen van verslagen en rapportages
  • Opnames op locatie
  • Begeleiden en voorzitten van bouwvergaderingen

ONTWERP EN BESTEK-/WERKOMSCHRIJVINGEN

In samenspraak ontwerpen en genereren wij een gezamenlijk plan van aanpak voor elektrotechnische installaties.

We werken het definitieve ontwerp uit in de vorm van Autocadtekeningen en het bestek. Het plan van aanpak bestaat uit onder meer verlichtingsplannen, krachtinstallaties, communicatie-infrastructuur en brand-/inbraakbeveiliging.

Calculatie

Aan de hand van PVE, ontwerptekeningen, werkomschrijvingen of bestek stellen wij directiebegrotingen en kostenberekeningen op.

Kosten voor materiaal en elektrotechnische montagewerkzaamheden brengen wij helder in beeld. Dit geldt voor zowel nieuwbouw als renovatieprojecten.

Inspectie

Deskundig en professioneel voeren wij inspecties uit.

Wij inspecteren bestaand en nieuw geïnstalleerde elektrotechnische installaties.

Onderhoud

Markkant adviseert u over onderhoud en meerjarige onderhoudscontracten voor elektrotechnische installaties.

Dit kunnen bestaande of nieuwe installaties betreffen. Denk hierbij aan onder meer installaties op het gebied van inbraakpreventie, data, brandontruiming, cctv, toegangscontrole, licht- en krachtinstallaties, aarding en bliksemafleiding.

Probleemoplossingen

Markkant onderzoekt de kernproblemen.

U ontvangt een passend advies met betrekking tot de oplossingsmogelijkheden. Wij verlenen daarbij actieve hulp bij het oplossen.

PV panelen

Zonne-energie begint bij de zon. Zonnepanelen worden gebruikt om licht van de zon om te zetten in energie, deze energie oftewel elektriciteit genoemd kunnen we weer gebruiken voor verlichting, apparaten, computers, machines etc. op te laten draaien. Het gebruik van zonnepanelen is een zeer praktische manier om voor veel toepassingen elektriciteit op te wekken.

LED verlichting

Verlichten maakt onderdeel uit van het totale energieverbruik. Het vervangen van de verlichting door LED verlichting is dan ook een slimme zet, LED verlichting werkt anders dan normale verlichting. Zo zijn LED lampen direct op volle sterkte en gaan ze veel langer mee, met LED verlichting profiteer je van een lagere energierekening, want je energieverbruik gaat hiermee flink omlaag.

WWij hebben vergaande ervaring in verduurzaming LED-verlichting. Vanzelfsprekend streven wij daarom naar de bouw van energieneutrale panden die mogelijk ook nog energie opwekken. Door actief mee te denken met onze klanten realiseren wij de meest optimale oplossingen omdat wij verder kunnen gaan door onze vele disciplines. Kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid staan altijd voorop.

Visie

Markkant adviseert

Mensen verdienen een omgeving waarin zij zich vrij, comfortabel en veilig voelen. Aandacht en respect voor de omgeving zijn belangrijke drijfveren zonder daarbij het belang van uw organisatie uit het oog te verliezen. Vanuit onze kennis en ervaring denken wij actief mee op het gebied van techniek, processen en veiligheid. Markkant levert toegevoegde waarde aan de werkprocessen van onze klanten.

Markkant luistert

Markkant vertaalt wensen en ideeën van gebruikers naar technische toepassingen en oplossingen. Hierdoor ontstaat een gedragen ‘Programma van Eisen’ dat de basis vormt voor de realisatie van een kwaliteitsproduct. Een installatie die aan uw verwachtingen als gebruiker blijft voldoen. Wij doen dit door rekening te houden met ieders belangen. De uitvoering van projecten toetsen wij aan het afgesproken ontwerp en de uitvoerende partijen toetsen wij wat in kwantitatieve en kwalitatieve zin is overeengekomen.

Markkant profileert zich

Gebaseerd op jarenlange ervaring in engineering, projectleiding en technisch management adviseren en ontwerpen wij in de sector utiliteit. Dit doen we samen met u als klant, met een praktische invalshoek. Wij passen innovatieve en vooral zinvolle technieken en processen toe in een duidelijke relatie tot veiligheid, milieu, energiebeheer en een flexibele exploitatie van vastgoed.

Markkant kenmerkt zich

Markkant is alert, flexibel, pragmatisch, slagvaardig en biedt een objectief en vakkundig advies en een ontwerp op maat. De lijnen zijn kort; altijd direct persoonlijk contact. Markkant is volledig onafhankelijk en heeft geen commercieel belang bij bepaalde fabricaten of systemen. Wij streven naar aandacht voor een veilige leef- en werkomgeving met verantwoord gebruik van energie. Markaant heeft ruime ervaring op het gebied van elektrotechnisch advies, ontwerp en technisch beheer.